Opening Cassari 2.0.: Graaf van Egmontstraat 21, 2800 Mechelen